Bên cạnh 10 loại thực phẩm gợi ý bên dưới tích trữ cho mùa dịch, Khô Bò cũng là loại thực phẩm có thể bảo quản trong 12 tháng và bổ sung dinh dưỡng thêm cho gia đình bên cạnh các loại thực phẩm hàng ngày.
https://vietcetera.com/10-loai-thuc-pham-thich-hop-de-tru-cho-mua-dich/