toi-ly-son-gia

Chấn chỉnh nạn chở tỏi ra Lý Sơn để trà trộn, lừa người tiêu dùng

Ngày 12.11, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng và địa phương tăng cường công tác quản …

Chấn chỉnh nạn chở tỏi ra Lý Sơn để trà trộn, lừa người tiêu dùng Chi tiết »